spunbonded header

  • spunbonded header

    spunbonded header

    spunbonded header, ஸ்பின்னிங் துணி உற்பத்திக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, துணி அகலம் 160cm முதல் 320cm வரை செய்யப்படலாம், பல்வேறு வகையான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யலாம், SUS630 அல்லது SUS431 ஐ கட்டாயப்படுத்துவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது, சூடான எண்ணெய் அல்லது மின்சார ஹீட்டரால் உருகிய பொருள் பின்னர் உள்ளே செல்கிறது தலைப்பு, பின்னர் காற்று குழாய்கள் வழியாக ஸ்பின்னெரெட்டிற்குள் தள்ளப்படுகிறது.